کمیته دائمی تشعشعات فضایی

كميته دائمی تشعشعات فضايی به منظور تبیین سیاست های کلان در زمینه تشعشعات فضایی حول فعالیتهای پژوهشی هوافضایی تشکیل گردیده است و هدف از تشکیل آن آشنايی و ايجاد زمينه‌های همكاری و تعامل به منظور ارتقای سطح دانش پژوهشگران فضایی در زمینه تشعشعات فضایی مخرب و سیاستگذاری اهداف علمی و راهبردی در این حوزه می باشد.

-   هدف از تشكيل كميته
-   اعضای كميته
-    ساختار كميته
-    كارگروه ها
-    مركز اطلاع رسانی و خدمات آزمايشگاهی و پژوهشی

 

صورتجلسات كميته دائمی تشعشعات فضايی

 

کمیته دائمی تشعشعات فضایی

 

Standing Commission of Space Radiation (SCSR)

<a href="/index.php/committee-on-space-radiation/357-center-for-information-and-laboratory-services.html">مركز اطلاع رسانی و خدمات آزمايشگاهی و پژوهشی</a></p>