کاوشگر ۴

در مراسم رونمایی از کاوشگر ۴ که با حضور رئیس جمهور در بهمن امسال برگزار شد سرپرست سازمان فضایی کشوراز پرتاب کاوشگر ۴ بدون موجود زنده جهت آزمایش زیرسامانه های آن در اسفند امسال خبر داده بود که این وعده در ۲۴اسفند با پرتاب موفق کاوشگر ۴ تحقق یافت .
پرتاب موفقیت آمیز راکت کاوش 4

این پرتاب به عنوان تحقق بخشی از فرایند اکتساب فناوریهای لازم و با هدف آزمودن عملکرد سیستم و زیرسیستم های ذیل انجام شد:
۱-سکوی پرتاب
۲-موتور وزنه تنظیم ارتفاع وبالکهای کنترلی
۳-سیستم های الکترونیک ومخابراتی(تله متری)
۴-مجموعه حسگرها وتجهیزات صدور فرمان جدایش
۵-مجموعه جدایشموتور ودماغه
۶-مجموعه بازیابی شامل شلیک کننده سازو کاررهاسازچترهای ترمزی واصلی
۷-ایستگاههای زمینی تله متری داده وتصویر
۸-مجموعه ایستگاههای مکان یاب(رنجینگ)
۹-سازه وپوشش های حرارتی
۱۰-کپسول زیستی وپشتیبانی حیات (با کمک شبیه سازی موجود زنده )

 

بعلاوه در این آزمایش عملیات پیچیده و گسترده رنجینگ شامل ۱۵خودرو عملیاتی و ۲ فروندهلی کوپتردر وسعتی بیش از ۳۰۰کیلومتربرای اولین بار آزمایش و هدایت شد
از نتایج و دستاوردهای این پرتاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:


- عملکرد صحیح موتورحامل کاوشگر
- عملکرد دقیق سیستم های الکترونیکی شامل ارسال داده و تصویر از ارتفاع ۱۲۰ کیلومتری سطح زمین
- ارسال واجرای مطمئن و دقیق فرامین جدایش دماغه موتور وچترها
- عملکرد موفق سیستم بازیابی و سامانه های کاهنده سرعت در بازگشت محموله به زمین
- انجام مانور انتقال و اماده سازی موجود زنده قبل از پرتاب واحیای آن پس از بازیابی
- آزمودن موفق داده برداری از کپسول زیستی و عملکرد سامانه های پشتیبان حیات
- عملکرد موفق سازه و پوشش های حرارتی در مراحل رفت و بازگشت محموله
- مدیریت سه ایستگاه زمینی ثابت و سیار در ارتباط راه دور با محموله در مراحل مختلف پرواز


همچنین فرایند آموزش موجود زنده برای تطبیق با شرایط حضور در فضا همچنان در حال انجام است و بزودی شاهد پرتاب کاوشگر ۴ با محموله زیستی به فضا خواهیم بود

 

برخی از تصاویر ارسال شده توسط تله متری:

2 1
لحظات آغازين پرتاب قبل از پرتاب در سکوی پرتابگر
4 3
پس از باز شدن چتر کمکی پس از جداشدن دماغه
6

5

محموله پس از بازگشت به زمین

محموله در حال بازگشت به زمین پس از بازشدن چتر اصلی

توضیح:شکل پایین سمت چپ در تصاویر تله متری عروسک دارای تجهیزات شبیه سازی علائم حیاتی موجود زنده است.

محموله در حال بازگشت به زمین پس از بازشدن چتر اصلی