اطلاعیه زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - شرایط خاص) سال ۱۳۹۳بدین وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- شرایط خاص) سال تحصیلی ۱۳۹۳ می‌رساند، مصاحبه از پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۳ در روز دوشنبه ۱۳۹۳,۰۳,۲۶ در ساعت های تعیین شده در محل پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی پژوهشگاه فضایی ایران به نشانی: شهرک قدس، خیابان ایران‌زمین، خیابان مهستان، بالاتر از کلانتری، بن‌بست ۱۵هوافضا ، پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی انجام می‌پذیرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹-۸۸۳۶۶۰۳۰ داخلی ۴۲۱ سرکار خانم محمدیان تماس حاصل فرمایید.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه:


۱- اصل گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و فتوکپی آن
تبصره : دانشجویانی که سال آخر دوره کارشناسی بوده‌اند و هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند، لازم است نامه‌ای از «آموزش کل مؤسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی» مبنی بر فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳,۰۶,۳۱ داشته‌باشند.
۲- اصل شناسنامه و یک برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن
۳- اصل و فتوکپی کارت ملی
۴- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت- اصل و فتوکپی کارت معافیت دائم یا معافیت تحصیلی (ویژه برادران)
۵- اصل و فتوکپی کارنامه آزمون تحصیلات تکمیلی
۶- ریزنمرات دروس دوره کارشناسی
۷- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت
۸- تکمیل فرم ثبت نام (فرم ثبت نام ) (فقط کسانی که در روز مصاحبه فرم ثبت نام را همراه خود داشته باشند ، داوطلب آزمون کارشناسی ارشد محسوب خواهند شد).
۹- پرداخت مبلغ در روز مصاحبه


ردیف
نام داوطلبان تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
۱ پیمان آبشتن
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۸:۴۰- ۸:۳۰
۲
محمد احمدزاده
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۸:۵۰- ۸:۴۰
۳ فرهنگ اختیاری اردکانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۰۰- ۸:۵۰
۴ سامان اسمعیلی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۱۰- ۹:۰۰
۵ سیاوش اصفهانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۲۰- ۹:۱۰
۶ سعید اصلانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۳۰- ۹:۲۰
۷ محسن امانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۴۰- ۹:۳۰
۸ امین بالازاده کوچه
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۹:۵۰- ۹:۴۰
۹
صدرا برجی منفرد دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۰- ۹:۵۰
۱۰ مرتضی جوکار
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۱۰- ۱۰:۰۰
۱۱
احسان حسنی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۲۰- ۱۰:۱۰
۱۲ رسول حسنی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۳۰- ۱۰:۲۰
۱۳
مهدی حسینی‌پرست
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۴۰- ۱۰:۳۰
۱۴ سیدمصطفی حسینی نسب
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۵۰- ۱۰:۴۰
۱۵ سینا حیدری صومعه
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۰۰- ۱۰:۵۰
۱۶ ایمان خدامی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۱۰- ۱۱:۰۰
۱۷ صمد خدایی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۰- ۱۱:۱۰
۱۸ محسن خسروی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۳۰- ۱۱:۲۰
۱۹
سهیل خلجیان
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰- ۱۱:۳۰
۲۰
احمد خیاطی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۵۰- ۱۱:۴۰
۲۱
سعید دادکه دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰- ۱۱:۵۰
۲۲ مرتضی رستمی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۱۰- ۱۲:۰۰
۲۳
جاوید رضایی گل‌میشه
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۲۰- ۱۲:۱۰
۲۴ جواد روزگرد
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۳۰- ۱۲:۲۰
۲۵
مصطفی زارع بیدکی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۴۰- ۱۲:۳۰

 

 

ردیف
نام داوطلبان تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
۲۶
اردلان زمانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۰- ۱۴:۰۰
۲۷ مهرداد زنگنه دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۲۰- ۱۴:۱۰
۲۸ یهودا سنبلیان دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۳۰- ۱۴:۲۰
۲۹ ایوب شاهنظری دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۴۰- ۱۴:۳۰
۳۰ مسعود صالح‌نژاد
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۵۰- ۱۴:۴۰
۳۱
خشایار صمدیه
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۰۰- ۱۴:۵۰
۳۲ ارمین عضدی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۱۰- ۱۵:۰۰
۳۳ امین فرضی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۲۰- ۱۵:۱۰
۳۴ فرهاد فصیحی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۳۰- ۱۵:۲۰
۳۵ مهرداد کنعانی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۴۰- ۱۵:۳۰
۳۶ بنیامین کنکاشور
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۵۰- ۱۵:۴۰
۳۷
مسلم گودرزی دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۰۰- ۱۵:۵۰
۳۸ صمد محمدی پاشایی گتابی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۱۰- ۱۶:۰۰
۳۹ غلامعلی مخبری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۲۰- ۱۶:۱۰
۴۰ محمدرضا مفرح
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۳۰- ۱۶:۲۰
۴۱ حسن مهدوی‌فر
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۴۰- ۱۶:۳۰
۴۲ فریبرز موقوفه
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۵۰- ۱۶:۴۰
۴۳ یاسین نعمتی
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۰۰- ۱۶:۵۰
۴۴
حسام نوری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۱۰- ۱۷:۰۰
۴۵ منوچهر یاری
دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ ۱۷:۲۰- ۱۷:۱۰