اطلاعیه پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد( استعداد درخشان)

 

پژوهشگاه فضایی ایران در اجرای سیاست‌های حمایت و هدایت استعدادهای درخشان برای ورود به دوره‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد در نظر دارد از بین دانش‌آموختگان دوره کارشناسی در رشته مرتبط با مهندسی هوافضا و مکانیک با معدل حداقل ۱۵ (با احتساب نمره پایان‌نامه) و با شرط قبولی در مصاحبه تخصصی یک نفر دانشجو در رشته مهندسی هوافضا- گرایش مهندسی فضایی برای مقطع کارشناسی‌ارشد ثبت‌نام نماید.