فیلم پرتاب کاوشگر پیشگام

این فیلم بخشی از تصاویر ضبط شده توسط کاوشگر پیشگام را نمایش می‎دهد. با توجه به طولانی بودن فیلم اصلی قسمت های مهم شامل لحظه پرتاب، جدایش دماغه، جدایش موتور، بازشدن چترها و برخورد با زمین در این فیلم آمده است.

 

فیلم پرتاب کاوشگر پیشگام

 

لازم به ذکر است که طول کلّ پرتاب تا لحظه بازگشت به زمین ۱۲ دقیقه بوده است.کاوشگر پیشگام دارای چهار دوربین است که تصویر آنها داخل کاوشگر به صورت یک تصویر ترکیب شده و علاوه بر ضبط، به صورت برخط به زمین نیز ارسال می شود. در فیلم حاضر، دوربین بالا سمت راست روی بنده کاوشگر و رو به پایین نصب شده که همواره زمین را نشان می دهد. دوربین بالا سمت چپ نیز روی بدنه قرار داشته و همواره رو به آسمان است. دوربین پایین سمت راست زیر دماغه نصب شده و پس از جدایش آن، تصویر آسمان را نشان می‎دهد. دوربین پایین سمت چپ نیز داخل کپسول زیستی و موجود زنده را نشان می‎دهد. لازم به ذکر است که زائده ای که در تصویر پایین سمت راست دیده می شود، بخشی از یک کانکتور است که بعد از جدایش از محل خود جدا شده و در مسیر تصویر برداری قرارگرفته است.


امید است این فیلم که حاوی تصاویر بسیار زیبایی از کره زمین، مراحل پرتاب و ورود به جو غلیظ است، مورد استفاده علاقه مندان به مباحث فضایی واقع شود.

 

 

دانلود فیلم پرتاب کاوشگر