سخنرانی علمی: هوانوردی عمومی در ایران

از سلسله سخنرانی‌های علمی پژوهشگاه هوافضا و انجمن هوافضای ایران با "موضوع هوانوردی عمومی در ایران" در تاریخ 29 اردیبهشت برگزار می‌شود.