انتشارات

معرفي انتشارات

واحد مستندسازي و نشر پژوهشگاه هوافضا همزمان با تأسيس پژوهشگاه در سال 1379 به منظور چاپ و نشر آثار علمي اعم از مقالات ارائه شده‌ در همايش‌ها و نشريات داخلي و خارجي،  گزارش‌، كتاب‌، مجموعه مقالات همايش‌ها، خبرهاي هوافضايي، و فصلنامه علمي پژوهشي علوم و فناوري فضايي آغاز به كار كرد و تاكنون نيز فعاليت‌هاي خود را به طورگسترده‌ دنبال مي‌كند.