كتاب

كتاب‌ها:
راهنماي خريد
علاقه‌مندان به خريد مجموعه مقالات، چكيده مقالات، و لوح فشرده، مجموع مبلغ سفارش را به حساب جاري 2172259002008 بانك ملي شعبة مسجد جامع شهرك قدس به نام درآمد اختصاصي پژوهشگاه هوافضا واريز و به همراه كاربرگ تكميل‌شده درخواست خريد ، به نشاني:
تهران، شهرك قدس (غرب)، خ ايران زمين، خ مهستان، خ هوافضا (پانزدهم)، پژوهشگاه هوافضا، واحد مستندسازي و نشر ارسال كنند.

سيستم‌هاي پرتاب فضايي جهان

ايزاكوويتز (استيون جي.)

ترجمه: نقيب‌لاهوتي (آرش)، نصيري(نهال)، نجات (امير)،

صادقي‌گيوي(زهرا)، محموديان(نينا)

سال نشر: 1380

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 30.000 ريال

 

مقدمه‌اي بر آيروديناميك ورودي‌ها

 

طيبي‌‌رهني (محمد) و ديگران

سال نشر: 1383

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 300 نسخه

قيمت: 20.000 ريال

 

انسان و فضا 1

اعضاي هيئت علمي و كارشناسان پژوهشي

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 35.000 ريال

 

فهرست مطالب مقدمه

پزشكي و فيزيولوژي هوايي

نوشادي (وحيد) و ديگران

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 27.000

 

فهرست مطالب مقدمه

پزشكي و فيزيولوژي فضايي

نوشادي (وحيد) و ديگران

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 35.000

 

فهرست مطالب پيشگفتار

پس‌ماندهاي فضايي

يزدان‌‌پناه (شهرام) و ديگران

سال نشر: 1385

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 30.000

 

انسان و فضا 2

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 300 نسخه

قيمت: 150.000 ريال

 

سندهاي توسعة هوافضا (7 جلد) شامل:

1- سند جامع توسعة هوافضاي كشور

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب سرآغاز

2- مباني و روش انجام كار

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب

3- سند توسعة هوافضاي كشورهاي منتخب

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب مقدمه

4- سند توسعة علوم و فناوري كشورهاي منتخب

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

فهرست مطالب مقدمه

5- درخت علوم و فناوري فضايي

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

پيشگفتار

6- درخت علوم و فناوري هوايي

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

پيشگفتار

7- درخت علوم و فناوري هوانوردي

بهرامي (محسن) و ديگران

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 400 نسخه

 

پيشگفتار
 Normal 0 false false false false EN-US X-NONE FA

نيم قرن بعد در فضا (مجموعه داستان‌هاي هفته جهاني فضا)

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 100 نسخه

 

فهرست مطالب مقدمه راهنماي خريد

رفتار مكانيكي مواد مركب

طاهاي ابدي (محمد)

سال نشر: 1387

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 40.000 ريال

 

فهرست مطالب پيشگفتار

راكت‌هاي كاوش جهان

بهرامي(محسن) و ديگران

سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 125.000 ريال

 

فهرست مطالب

اكسيژن و سامانه‌هاي آن در صنعت هوايي

رئيسي(كامران) و غفاري(هويار)

سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 500 نسخه

قيمت: 25.000 ريال

 

فهرست مطالب پيشگفتار

زندگي در فضا (به مناسبت هفته جهاني فضا)

علي‌دوست (ليلا) و صيدي (افسانه)

سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 200 نسخه

 

 

فهرست مطالب پيشگفتار


حقوق امنيت هوانوردي، حوادث پس از 11 سپتامبر 2001

گلرو(علي‌اكبر)، زرنشان(شهرام)، رضي‌پور(فريبا)، محمودي(سيدهادي)

سال نشر: 1389

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 300 نسخه

قیمت:30000 ریال

فهرست مطالب پيشگفتار

خصوصی سازی فعالیت های فضایی

گلرو (علي‌اكبر)، محمودی(سید هادی)، رضي‌پور(فريبا)، زرنشان(شهرام)

سال نشر: 1389

نوبت چاپ:اول

تيراژ: 300 نسخه

قیمت :35000 ریال

فهرست مطالب پيشگفتار

چگونه بنویسیم؟

بهرامی (محسن)و دسترنجی نژادفر (هاجر)

سال نشر: 1388

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 200 نسخه

قیمت:30000 ریال

فهرست مطالب پيشگفتار

تصویر برداری ماهواره ای در حقوق بین الملل

دکتر سید هادی محمودی

سال نشر: 1390

نوبت چاپ: اول

تيراژ: 200 نسخه

قیمت:95000 ریال

فهرست مطالب و پيشگفتار