گروه‌ پژوهشی فیزیولوژی هوافضا

هدف این گروه، انجام تحقیقات بنیادی، توسعهای و کاربردی پیرامون تاثیر قرارگرفتن در دو محیط هوا و فضا، بر روی مکانیسم های فیزیولوژیک موجودات زنده است.پژوهش های این گروه در بر گیرنده همه انواع جانداران و در نهایت انسان خواهد بود و تمام تغییرات ایجاد شده در سیستم ها و زیرسیستم های فیزیولوژیک حیات، که بر اثر قرار گرفتن در این دو محیط را که اساسا برای جانداران ناشناخته  هستند، در بر خواهد گرفت. این گروه پژوهشی فعالیت های خود را در دو زیر گروه فیزیولوژی هوایی و فیزیولوژی فضایی ساماندهی خواهد کرد، که مستقلا یا با همکاری یکدیگر بر روی طرح های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشگاه فعالیت می کنند.

پژوهشکده مدیریت ، حقوق و استانداردهای هوافضایی

هدف پژوهشکده مدیریت ، حقوق و استانداردهای هوافضایی پژوهش های بنیادی توسعه ای و کاربردی در کلیه زمینه های مربوط به مدیریت امور هوانوردی و فضایی ، حقوق هوافضا و استانداردهای مربوط به هوافضا است. با توجه به ماهیت بین المللی فعالیت های هوایی و فضایی، مطالعه و پژوهش برای یکنواختی و استانداردسازی فعالیت های هوافضایی کشور در قالب قوانین، مقررات و استاداردهای بین المللی در حوزه عملکرد این پژوهشکده قرار می گیرد.این پژوهشکده فعالیت های خود را در قالب سه گروه پژوهشی به شرح زیر سازماندهی می کند که به طور مستقل و با همکاری یکدیگر بر روی طرح های پژوهشی تعریف شده یا واگذار شده به پژوهشکده فعالیت می کند.

 

گروه پژوهشی مدیریت هوانوردی و فضایی

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی در استفاده از هوافضا، شامل هواپیمایی، فرودگاهی، مخابرات، سنجش از دور، کنترل بلایای طبیعی ، حمل ونقل فضایی، توریست فضایی و آموزش است

گروه پژوهشی حقوق هوافضا

هدف این گروه انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی ، توسعه ای و کاربردی، نحوه استفاده از هوافضا ، قوانین و مقررات بین المللی حاکم بر هوافضا، تجاری سازی و خصوصی سازی فعالیت های فضایی از موضاعات مورد توجه این گروه است. فعالیت های این گروه به دو بخش عمده زیر گروه حقوق هوایی و زیر گروه حقوق فضایی تقسیم می شود

گروه پژوهشی استانداردهای هوایی و فضایی

هدف این گروه ، انجام فعالیت های پژوهشی بنیادی، توسعه ای و کاربردی ، برای تدوین و اعمال این استانداردهای هوایی و فضایی در فعالیت های هوایی و فضایی کشور است.

با توجه به بین المللی بودن فعالیت های هوایی وفضایی، پژوهش برای تهیه، تدوین و اعمال این استانداردها در زمینه ساخت وسایل پرنده هوایی و فضایی و زیر ساختارهای هوایی و فضایی، از قبیل فرودگاه ها و ایستگاه های کنترل زمینی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه است.

پژوهشكده سامانه‌های فضانوردی

هدف پژوهشكده سامانه‌های فضانوردی، انجام پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در ارتباط با وسايل فضايي، اجزاي مربوطه، مأموريت‌ها و كاربردهاي آن است. طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، نمونه‌سازي، توسعه و آزمايش بخش‌هاي مختلف سفينه‌هاي فضايي اعم از ماهواره‌ها، فضاپيماها، متعلقات زميني و مكانيك مداري آن‌ها از جمله فعاليت‌هاي اين پژوهشكده خواهد بود. سه گروه پژوهشي شامل گروه پژوهشي علوم فضايي، گروه پژوهشي طراحي وسايل فضايي، گروه پژوهشي سيستم‌هاي فضايي، براي انجام فعاليت‌هاي مزبور در اين پژوهشكده پيش‌بيني شده است كه طرح‌هاي پژوهشي و صنعتي در گروه‌هاي مذكور اجرا مي‌شود.

 

گروه پژوهشي علوم فضايي
مباحث بنيادي علوم فضايي با رويكرد توسعه‌اي و كاربردي در اين گروه پژوهشي بررسي مي‌شوند. زمينه‌هاي پژوهشي نظير مكانيك مدارهاي فضايي، عوامل محيطي در فضا، مانند ميدان‌هاي مغناطيسي، طوفان‌هاي خورشيدي، مكانيك سيالات و آيروديناميك سفينه‌هاي فضايي، سازه، ديناميك و كنترل پيشرانش در سيستم‌هاي فضايي در شرح وظايف اين گروه گنجانده شده است. سفرهاي بين سياره‌اي نيز در حوزه پژوهش اين گروه قرار دارد.


گروه پژوهشي طراحي وسايل فضايي
ايجاد و توسعه دانش دانش طراحي وسايل فضايي با استناد به دستاوردهاي گروه پژوهشي علوم فضايي، عمده فعاليت اين گروه را تشكيل مي‌دهد. طراحي پرتاب‌كننده‌هاي يكبار مصرف، بازگشتي، ماهواره‌ها و فضاپيماهاي بين سياره‌اي در سطوح طراحي مأموريت، طراحي مدار، طراحي زيرسيستم‌ها در اين گروه مورد توجه قرار مي‌گيرند. در هر پرتاب‌كننده يا ماهواره يا فضاپيما زيرسيستم‌هايي نظير سازه، تعيين و كنترل وضعيت، كنترل دما، محموله، تله‌متري و تله‌كامند، توليد توان الكتريكي، پيشرانش وجود دارند كه طراحي هر يك از اين زيرسيستم‌ها نيازمند تحقيقات بنيادي ياد‌شده در گروه علوم فضايي است.


گروه پژوهشي سيستم‌هاي فضايي
اين گروه عمدتاٌ بر كاربرد فناوري فضايي نظير ماهواره‌ها تكيه دارد. كاربري نظامي، تحقيقاتي، زيست‌محيطي، سنجش از دور مخابراتي، تعيين موقعيت، هواشناسي در اين گروه پژوهشي مدنظر قرار مي‌گيرد. تدوين نحوه خدمت‌گيري و خدمت‌دهي در موارد مذكور، طراحي سيستم‌هاي زميني و فضايي مورد نياز براي ايجاد خدمت، از جمله فعاليت‌هاي اين گروه است. براي مثال مي‌توان به طراحي و پياده‌سازي ايستگاه‌هاي زميني وي‌ست(VSAT)، طراحي و كاربرد آنتن‌هاي تي‌وي‌رو(TVRO)، طراحي اينتلست، اينمارست و غيره، طراحي و كاربرد ترمينال‌ها و بهينه‌سازي ايستگاه‌هاي سنجش از دور، طراحي و كاربرد ايستگاه‌هاي ماهواره‌هاي هواشناسي، طراحي و ارائه خدمات مخابرات سيار ماهواره‌اي (MSS) و طراحي و كاربرد گيرنده‌هاي جي‌پي‌اس اشاره نمود.

پژوهشکده علوم و فناوری های هوایی

هدف پژوهشكدة علوم و فناوري هوايي، پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در همة زمينه‌هاي مربوط به وسايل پرنده، زيرسيستم‌ها و كاربردهاي آنهاست. مباحث علمي و فناوري مربوط به طراحي، تحليل، توسعه، نمونه‌سازي، آزمايش و كاربرد وسايل پرنده، حوزة عملكرد اين پژوهشكده را تشكيل مي‌دهند. اين پژوهشكده فعاليت‌هاي خود را در قالب سه گروه پژوهشي به شرح زير سازماندهي مي‌كند كه به‌طور مستقل يا با همكاري يكديگر بر روي طرح‌هاي پژوهشي تعريف شده يا واگذار شده به پژوهشكده فعاليت مي‌كنند.

 

گروه پژوهشی علوم هوایی

هدف اين گروه انجام فعاليت‌هاي پژوهشي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در تمام زمينه‌هاي نظري، تحليلي و تجربي است، كه مبناي فناوري هوايي را تشكيل مي‌دهد.این زمینه های علمی، شامل ایرودینامیک و مکانیک سیالات، تحلیل سازه ها و مکانیک جامدات، علم مواد ، مکانیک پرواز و کنترل و پیشرانش هوافضایی است.موضوعاتی چون فناوری های نو در تحیلیل عددی جریان یا سازه، مواد و سازه های هوشمند و پیشرانه های نوین از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

 

گروه پژوهشی طراحی وسایل پرنده

دف اين گروه، تقويت دانش طراحي وسايل پرنده از طريق مطالعات و پژوهش‌هاي توسعه‌اي و كاربردي، نمونه‌سازي و آزمايش در زمينه‌هاي مربوط به اين مبحث است.طراحی و توسعه وسایل پرنده نوین مانند ریزپرنده های هدایت پذیر از دور و پرنده های بدون سرنشین هوشمند، استفاده از روش های نو مانند طراحی میان رشته ای و بهینه سازی برای توسعه وسایل پرنده و کاهش اثرات محیطی و زیست محیطی وسایل پرنده، مانند تابش و بازتاب راداری و مادون قرمز، صدا و آلایندگی از موضوعات پژوهشی مورد توجه این گروه هستند.

 

گروه پژوهشی سیستم های هوایی

فعالیت های این گروه به دو بخش عمده تقسیم می شوند:پژوهش در زمینه سیستم هایی که وسایل پرنده بخشی از آن را تشکیل می دهند و کاربرد فناوری هوایی در دیگر حوزه های علوم و مهندسی از یک سو و پژوهش در زمینه زیر سیستم هایی نوین تشکیل دهنذه و پشتیبانی کننده وسایل پرنده و کاربرد فناوری های نو در این وسایل از سوی دیگر. در این راستا موضوعاتی چون کاربرد فناوری هوایی در سنجش از دور، حفاظت از محیط زیست و کنترل منابع طبیعی ، مخابرات، کنترل و پاسخ به بلایای طبیعی ، به سازی و بازآرایی وسایل پرنده برای استفاده در این زمینه ها، سامانه های ناوبری و کنترل هوایی، الکترونیک هوایی، شبیه سازی پرواز و آموزش رایانه ای فناوری هوایی (CBT) و مباحث نو در زیرسیستم های هوایی (مانند سیستم های هیدرولیک فشار-بالا ، توسعه کاربرد توان الکتریکی در هواپیما ، خدمات مخابرات و انتقال داده از/ به هواپیما ...) از زمینه های پژوهشی مورد توجه در این گروه هستند.