پژوهشكده سامانه‌های فضانوردی

هدف پژوهشكده سامانه‌های فضانوردی، انجام پژوهش‌هاي بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در ارتباط با وسايل فضايي، اجزاي مربوطه، مأموريت‌ها و كاربردهاي آن است. طراحي، تحليل، شبيه‌سازي، نمونه‌سازي، توسعه و آزمايش بخش‌هاي مختلف سفينه‌هاي فضايي اعم از ماهواره‌ها، فضاپيماها، متعلقات زميني و مكانيك مداري آن‌ها از جمله فعاليت‌هاي اين پژوهشكده خواهد بود. سه گروه پژوهشي شامل گروه پژوهشي علوم فضايي، گروه پژوهشي طراحي وسايل فضايي، گروه پژوهشي سيستم‌هاي فضايي، براي انجام فعاليت‌هاي مزبور در اين پژوهشكده پيش‌بيني شده است كه طرح‌هاي پژوهشي و صنعتي در گروه‌هاي مذكور اجرا مي‌شود.

 

گروه پژوهشي علوم فضايي
مباحث بنيادي علوم فضايي با رويكرد توسعه‌اي و كاربردي در اين گروه پژوهشي بررسي مي‌شوند. زمينه‌هاي پژوهشي نظير مكانيك مدارهاي فضايي، عوامل محيطي در فضا، مانند ميدان‌هاي مغناطيسي، طوفان‌هاي خورشيدي، مكانيك سيالات و آيروديناميك سفينه‌هاي فضايي، سازه، ديناميك و كنترل پيشرانش در سيستم‌هاي فضايي در شرح وظايف اين گروه گنجانده شده است. سفرهاي بين سياره‌اي نيز در حوزه پژوهش اين گروه قرار دارد.


گروه پژوهشي طراحي وسايل فضايي
ايجاد و توسعه دانش دانش طراحي وسايل فضايي با استناد به دستاوردهاي گروه پژوهشي علوم فضايي، عمده فعاليت اين گروه را تشكيل مي‌دهد. طراحي پرتاب‌كننده‌هاي يكبار مصرف، بازگشتي، ماهواره‌ها و فضاپيماهاي بين سياره‌اي در سطوح طراحي مأموريت، طراحي مدار، طراحي زيرسيستم‌ها در اين گروه مورد توجه قرار مي‌گيرند. در هر پرتاب‌كننده يا ماهواره يا فضاپيما زيرسيستم‌هايي نظير سازه، تعيين و كنترل وضعيت، كنترل دما، محموله، تله‌متري و تله‌كامند، توليد توان الكتريكي، پيشرانش وجود دارند كه طراحي هر يك از اين زيرسيستم‌ها نيازمند تحقيقات بنيادي ياد‌شده در گروه علوم فضايي است.


گروه پژوهشي سيستم‌هاي فضايي
اين گروه عمدتاٌ بر كاربرد فناوري فضايي نظير ماهواره‌ها تكيه دارد. كاربري نظامي، تحقيقاتي، زيست‌محيطي، سنجش از دور مخابراتي، تعيين موقعيت، هواشناسي در اين گروه پژوهشي مدنظر قرار مي‌گيرد. تدوين نحوه خدمت‌گيري و خدمت‌دهي در موارد مذكور، طراحي سيستم‌هاي زميني و فضايي مورد نياز براي ايجاد خدمت، از جمله فعاليت‌هاي اين گروه است. براي مثال مي‌توان به طراحي و پياده‌سازي ايستگاه‌هاي زميني وي‌ست(VSAT)، طراحي و كاربرد آنتن‌هاي تي‌وي‌رو(TVRO)، طراحي اينتلست، اينمارست و غيره، طراحي و كاربرد ترمينال‌ها و بهينه‌سازي ايستگاه‌هاي سنجش از دور، طراحي و كاربرد ايستگاه‌هاي ماهواره‌هاي هواشناسي، طراحي و ارائه خدمات مخابرات سيار ماهواره‌اي (MSS) و طراحي و كاربرد گيرنده‌هاي جي‌پي‌اس اشاره نمود.