هفته فضا سال ۱۳۹۰

برگزاری هفته جهانی فضا در پژوهشگاه

هفته جهانی فضا (WSW) مراسمی است كه هر ساله از 4 الي 10 اكتبر توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان جشن بين‌المللي علم و فناوری فضايی و سهم آن در بهبود شرايط زندگي بشر برگزار مي‌شود.

برگزاری مراسم هفته فضا سال 1390

ادامه مطلب...

برگزاري مراسم هفته فضا سال 1390

مراسم هفته فضا در
مورخ 13/7/1390 در پژوهشگاه هوافضا با شعار

"50 سال استقرار انسان در فضا"
برگزار خواهد شد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد، به دليل اهميت روزافزون فضا و فناوري فضايی، در دسامبر سال 1999 طي تصويب قطعنامه‌ای روزهای چهارم تا دهم اكتبر مصادف با 12 تا 18 مهرماه را هفته جهانی فضا ناميد. دليل تعيين اين تاريخ، بزرگداشت دو نقطه عطف در حوزه دسترسي به فضاست: چهارم اكتبر 1957، اولين ماهواره ساخت بشر (اسپوتنيک1) به فضا پرتاب شد و به‌ اين ترتيب دروازه‌هاي فضا به روي ذهن كنجكاو بشر گشوده شد؛ 10 اكتبر 1967 نيز تاريخ امضاي پيمان بين‌المللی اصول حاكم بر فعاليت كشورها در اكتشاف و بهره‌برداری صلح‌آميز از فضای ماورای جو شامل ماه و ساير اجرام آسمانی است.

ادامه مطلب...