هفته فضا سال ۱۳۹۱

برگزاری مراسم هفته جهانی فضا در پژوهشگاه

پژوهشکده سامانه‌های فضانوردی به‌منظور اشاعه فرهنگ فضا و فضانوردی در کشور، به‌خصوص دانش‌آموزان که آینده‌سازان این مرز و بوم هستند هرساله در هفته جهانی فضا حضوری فعال و مثمر ثمر داشته است. برگزاری مراسم هفته جهانی فضا در پژوهشگاه

برگزاری مراسم هفته فضا

هر ساله، کمیته بین‌المللی هفته جهانی فضا طی هماهنگی با دفتر سازمان ملل متحد در امور فضا مبادرت به انتخاب یک موضوع برای هفته جهانی فضا می‌کند و از شرکت کنندگان در مراسم این هفته خواسته می‌شود تا این موضوع را به وقایع هفته جهانی فضا مرتبط کنند.

برگزاری مراسم هفته فضا سال ۱۳۹۱