هفته فضا سال ۱۳۹۲

برگزاری مراسم هفته جهانی فضا در پژوهشگاه

هفته جهانی فضا: کاوش مریخ، کشف زمین
شناخت فضا برای حفظ زمین


برنامه هفته جهانی فضا در تاریخ ۴ تا ۱۰ اکتبر، مصادف با ۱۲ تا ۱۸ مهر امسال به‌منظور فرصتی برای تبیین اهمیت مسئله هوافضا، فضانوردی و بزرگداشت بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر در فضا برای جوانان و نوجوانان علاقه‌مند در سراسر جهان برگزار می‌شود.

 

هفته جهانی فضا: کاوش مریخ، کشف زمین

ادامه مطلب...

کاوش مریخ، کشف زمین

 

امسال، همچون سال‌های پیشین، مراسم هفته جهانی فضا از ۴ تا ۱۰ اکتبر (۱۲ تا ۱۸ مهرماه) با هدف فراهم کردن فرصتی به منظور تبیین اهمیت مسئله هوافضا، فضانوردی و بزرگداشت بزرگ‌ترین دستاوردهای بشر در فضا، برای جوانان و نوجوانان علاقه‌مند در سراسر جهان برگزار خواهد شد.

کاوش مریخ، کشف زمین
نمایش پوستر

ادامه مطلب...