هفته فضا سال ۱۳۸۹

برگزاري مراسم هفته فضا سال 1389

مراسم هفتة جهاني فضا در ايران، همگام با ديگر كشورهاي جهان از 13 تا 18 مهرماه 1389 (4 تا 10 اكتبر 2010) و با شعار «اسرار كيهان» (Mysteries of the Cosmos) برگزار شد. پژوهشگاه هوافضا نيز به رسم همه‌ساله، چهار‌شنبه 14 مهر را ميزبان متخصصان، صاحب‌نظران، دست‌اندركاران و علاقه‌مندان به علوم هوافضا بود.

ادامه مطلب...